Odvíječe filmu

  Odvíječe filmu / strečové jednotky FS110 OP1 FS130 OP2 FS150 AWP FS310 OP1 FS30 OP2 FS350 AWP FS39x OP3
  C0 - pnutí mechanickým přibrzďováním rolky (0 - 50%)
  C1 - pnutí mechanickým přibrzďováním válce (0 - 80%) - - -
  C2 - pnutí mechanickým přibrzďováním válce (0 - 80%)
  C4 - pnutí elektromagnetickým přibrzďováním (0 - 100%)
  C6 - předepnutí jedním motorem (150 - 200 - 250 - 300%) - - - - - - √ 
  C7 - předepnutí dvĕma motory  (100 - 400%)  - - - - - - √ 
               
   Řetĕzem řízený vozík                    - - - -
   Pásem řízený vozík                      - - - √ 
   Automatická detekce výšky fotobuňkou √ 

√    standard                    -    není k dispozici 

BEZPEČNOST: Pohyb odvíječe je řízen  řetězem nebo pásem. Pásové řízení zajišťuje vyšší bezpečnost (parachute system, padákový systém). 

Pás: v případě že by se měl pás přetrhnout, bude aktivován mechanismus proti pádu a odvíječ filmu bude zachycen. Když odvíječ při pohybu dolu do něčeho narazí, pak se sám lehce nadzvedne a zůstane dole na objektu. 

Řetěz: Odvíječ má spodní desku spojenou se snímačem. Když se odvíječ pohybuje směrem dolů a něčeho se dotkne (noha, rameno, cokoliv), je aktivován spínač a odvíječ se začne pohybovat nahoru.

                                     C0   -   Mechanické přibrzďování rolky (základní napínání) 
Fromm ovijeci stroje - Odvijec C0
  • Odvíječ umožňuje napínání folie, předepínání není možné
  • Film je napínán mezi odvíječem a paletou, ovládání pákou nebo kolem a brzdění nahoře / dole
  • Pnutí 0 – 50% v závislosti na kvalitě filmu
  • Brzda je instalována ve spodní části odvíječe
  • Malé opotřebování napínacího systému 
  • Odvíječ je především vhodný k použití pro zákazníky s s malou spotřebou; jádro Ø 76 mm; tloušťka filmu 9-35 my, nebo s tzv pre-stretch filmem
  • Vhodné pro střední - vysoké váhy palet 150 až 2000kg
  • Fotoelektrická buňka pro automatickou výškou detekci palet
  • Rychlost kontrolovaná frekvenčím měničem
  • Překrytí filmu lze regulovat  frekvenčím měničem
  • Rychlá výměna filmových kotoučů
Fromm ovijeci stroje - Odvijec C0 Popis napínání: Pnutí se nastaví otáčením kolečka (1), které tlačí proti čepu(2), vloženým do vysoce kvalitního brzdného bloku (3). V brzdném blou je pružina (4) pro absorpci případného opotřebení v průběhu pracovního procesu. Kompletní napětí může být uvolněno změnou rukojětí (5) až do polohy dolů. Tento odvíječ může být použit k balení s tenkým nebo pre-stretch filmem, 250 -  500 mm šířky.
Bezpečnost: Vozík je montován tak, že se může být vyzvednut ze své pozice. Sensor na ochranu nohou neni k dispozici. Vzdálenost od podlahy k horní části odvíječe je cca 115 mm.  
                         C1 - Mechanická brzda - napínání přes pomocný válec a napínací kladku   
Fromm ovijeci stroje - Odvijec C1
  • Silná pevná ocelová konstrukce
  • Film se napíná přes válec
  • Pnucí sílu je možno nastavit kolečkem a zajistit pákou
  • Stretch 20 - 50 % v závislosti na kvalitě filmu
  • Pnutí filmu je rovnoměrné
  • Překrytí filmu lze regulovat  frekvenčím měničem
  • Snadná výměna filmu, uvolnění brzdy na výměnu cívky
  • Rychlost řízená frekvenčím měničem   
  • Bezpečnostní ochrana nohou podle CE
  • Fotoelektrická buňka pro automatickou výškou detekci palet
  • Nízká údržba brzdového systému
                                     C2 -  Mechanická brzda - předepnutí přes válec 
  Fromm ovijeci stroje - Odvijec C2            
  • Silná pevná ocelová konstrukce
  • Film se napíná přes válec
  • Pre-stretch 0 - 80% v závislosti na kvalitě filmu
  • Pnucí sílu je možno nastavit  pomocí ručního kola a zajistit pákou 
  • Pnutí lze nastavit během pohybu
  • Rychlost řízená frekvenčím měničem
  • Pnutí filmu je rovnoměrné
  • Překrytí filmu lze regulovat frekvenčím měničem
  • Snadná, rychlá výměna filmu, uvolnění brzdy na výměnu cívky
  • Rychlost řízená frekvenčím měničem
  • Fotoelektrická buňka pro automatickou výškou detekci palet
  • Bezpečnostní ochrana nohou podle CE
  • Nízká údržba brzdového systému
  • Vhodné pro střední - vysoké váhy palet, 150 – 2000 kg
  • Max. výška palety 2.000  mm
  • Použití vhodné v kombinaci s 12/15/17/20/23/30 a 35 mikronů LLDPE stretch fólie. 
 C4 - Elektromagnetická brzda (napínání přes válec - kladku)
Fromm ovijeci stroje - Odvijec C4
  • Odvíječ filmu s elektromagnetickou brzdou 
  • Předepnutí je nastavitelné pomocí dotykových tlačítek na ovládacím panelu
  • Předepnutí až do 100%
  • Pnutí možno nastavit ručně -> plynulejší nastavení.
  • Pnutí filmu je rovnoměrné.  
  • Pnutí filmu se nastavuje potenciometrem, umožňuje velké pnutí
  • Lze použít všechny druhy- stretch fólií        
  • Opatrně přiměkém kartonu, mohl by být i zdeformován
  • Včetně ochraných bezpečnostních ochraný dveří s vypínačem, podle nové normy CE-2006.
                                       C6  - Jednomotorový předepínací system 

fromm - ovijeci stroje - Odvijece
  • Snadno ovladatelný dotykovým tlačíky na řídícím panelu
  • Míra předepnutí je stanovena převody 150% / 200% / 250% / 300%
  • Koncový uživatel může změnit předepnutí změnou rychlostních stupňů
  • Pohyblivý váleček pro posuv filmu je ovládaný vratnou pružinou a /nebo vodicím článkem
  • Regulace pnutí ve směru palety
  • Výměna rolky folie je  velmi rychlá a snadná, film lze vyměnit během par vteřin
  • Odvíječ má řemenový pohon s bezpečnostním záchytným systémem
  • Fotoelektrická buňka pro tmavý objekt a tmavou fólií
  • Vysoké předepnutí snižuje spotřebu folie. Tím dosáhnete nejlepší výsledky při nejnižších možných nákladech a s optimální stabilizací palety a ochraně zboží
  • I v případě, že jsou palety objemné, extrémně lehké, nebo mají ostré hrany může být FS390 nastaven tak, aby i při použití filmu průměrné kvality nedošlo k roztržení nebo zabrzdění.
  • Tak je zajišťěna optimální spolehlivost v kombinaci s ekonomickou výhodou. 
                                       C7  - Dvoumotorová pre-stretch jednotka
 Fromm ovijeci stroje - Odvijec C7  
  • Míra předepnutí dvěmi motory je od 100% do 400%; (Kroky 10%)
  • Koncový uživatel může změnit předepnutí na řídícím panelu OP3
  • Programování různých předepnutí během pohybu odvíječe nahoru a dolů
  • Pohyblivý váleček pro posuv filmu je ovládaný vratnou pružinou a /nebo vodicím článkem
  • Regulace pnutí ve směru palety
  • Odvíječ má řemenový pohon s bezpečnostním záchytným systémem
  • Fotoelektrická buňka pro tmavý objekt a tmavou fólií
  • Výměna rolky folie je  velmi rychlá a snadná, film lze vyměnit během par vteřin
  • Vysoké předepnutí snižuje spotřebu folie. Tím dosáhnete nejlepší výsledky při nejnižších možných nákladech a s optimální stabilizací palety a ochraně zboží
  • Programování různých předepnutí během pohybu odvíječe nahoru a dolů
  • Tak je zajišťěna optimální spolehlivost v kombinaci s ekonomickou výhodou.


zpět na: FS ovinovací balící stroje